Loppen er den hyppigst forekommende parasit hos hunde og katte i Danmark, og den angriber vores kæledyr hele året rundt. Oftest får hunde og katte lopper fra deres omgivelser og fra naturen, hvor andre dyr med lopper har spredt loppeæg.

Lopperne spreder sig hurtigt. En enkelt hun-loppe kan lægge op til 50 æg om dagen,så på bare tre uger kan det blive til over 1.000 nye lopper.

Loppens livscyklus

Der lever kun voksne lopper på dit kæledyr. Den voksne hunloppe lægger op til 50 æg om dagen, hvilket betyder, at under de rette betingelser kan en enkelt hunloppe formere sig til 20.000 voksne lopper i løbet af 2 måneder. Loppens livscyklus har fire faser:

  1. Nyklækkede lopper: De sultne nyklækkede lopper springer på enten hund eller kat kort tid efter, at de er klækket. De lever i dyrets pels, hvor de suger blod ved at stikke en sugesnabel ind i huden.
  2. Æg: Efter parring lægges dagligt op mod 50 æg i pelsen. Æggene falder ud af værtsdyrets pels og ned på gulv, tæpper, senge og andet i dyrets omgivelser, hvor de ligger, indtil de klækkes til sultne larver.
  3. Larver: En larve er 2-5 mm lang og behåret, og efter ca. 10 dage spinder den en kokon, hvori den omdannes til næste stadie, nemlig puppen.
  4. Puppen: I puppen udvikles den voksne loppe, som dog stadig befinder sig inde i kokonen. Når den mærker på vibrationer, varme, udåndingsluft og bevægelse, at et pattedyr er i nærheden, udklækkes den på få sekunder og springer på det nye værtsdyr.

Rengøring

En grundig rengøring er meget vigtig i kampen mod lopper.

Støvsug gulve, tæpper og møbler omhyggeligt. Husk også at støvsuge bilen og sommerhuset! Efter støvsugningen skal du med det samme smide støvsugerposen ud.

Vask alle bløde kurve, tæpper, puder, betræk og øvrige underlag, som dyret har ligget på. Vask ved mindst 60°C.

Alle husstandens hunde og katte skal behandles mod lopper. Ubehandlede dyr kan bringe nye lopper indenfor, og så vil problemet fortsætte.

Advantage® produktresumé

Advantage® vet. kutan opløsning til hund og kat (imidacloprid)

Indikation: Til forebyggelse og behandling af lopper på hunde og katte samt til behandling af pelslus (Trichodectes canis) på hunde. Lopper på hunde dør indenfor 1 døgn efter behandling. En behandling forebygger yderligere loppeangreb i 4 uger. Præparatet kan anvendes mod loppebetinget allergisk dermatitis som en del af behandlingsstrategien..

Dosering hund: Under 4 kg: 1 pipette a 0,4 ml; 4 - 10 kg: 1 pipette a 1,0 ml; 10 - 25 kg: 1 pipette a 2,5 ml; 25 - 40 kg: 1 pipette a 4,0 ml; over 40 kg: 2 pipetter a 4,0 ml. En behandling forebygger yderligere loppeangreb i 4 uger.

Dosering kat: Under 4 kg: 1 pipette a 0,4 ml; 4 kg og derover: 1 pipette a 0,8 ml. En behandling forebygger yderligere loppeangreb i 3-4 uger.

Kontraindikationer: Diende hvalpe og killinger under 8 uger behandles ikke. Bør ikke anvendes til dyr med kendt overfølsomhed over for imidacloprid eller nogen af hjælpestofferne.

Forsigtighedsregler: Til udvortes brug. Må ikke gives oralt. Undgå at pipettens indhold kommer i kontakt med øjne eller mund på dyret. Tillad ikke nyligt behandlede dyr at slikke på hinanden. Vask hænderne grundigt efter behandling af dyr. Ved spild på huden vask med vand og sæbe. Personer med kendt hudoverfølsomhed kan være følsomme for lægemidlet. Undgå at få produktet i mund og øjne. Spis, drik og ryg ikke under påføringen.

Bivirkninger: Præparatet smager bittert, og spytsekretion kan lejlighedsvist forekomme, hvis dyret slikker på applikationsstedet umiddelbart efter behandling. Dette er ikke tegn på forgiftning og forsvinder indenfor nogle minutter uden behandling. I meget sjældne tilfælde kan hudreaktioner så som hårtab, rødmen af huden, kløen og sår opstå. Nervøsitet og desorientering kan også forekomme. Savlen og nervøse tegn så som ataxi, tremor og depression har været observeret.

Andre informationer: Opløsningsmidlet i Advantage® vet. kan forårsage pletter på visse materialer, såsom plast, læder, tekstiler og behandlede overflader. Lad derfor væsken tørre, inden kontakt med disse materialer tillades. For yderligere information læs indlægssedlen.

Pakninger: Advantage® vet. pakninger med 4 pipetter. Til kat 0,4 ml - 0,8 ml. Til hund 0,4 ml - 1,0 ml - 2,5 ml – 4,0 ml.

Bayer A/S, Animal Health, Tel. 4523 5000, vet.info@bayer.com. Maj 2015.