Kløe er det mest fremtrædende symptom på en loppeinfestation hos hunde. Kløen kan få hunden til at slikke eller gnave på huden, hvilket kan resultere i hårtab og i akut fugtig hudbetændelse. Lopper er mest udbredt på lænd og ved halerod, og hvis du kæmmer din hund, kan du finde lopper eller loppeekskrementer.

Sådan virker Advantage®

  • Dræber lopperne inden for det første døgn
  • Det aktive stof imidacloprid forbliver effektivt i op til 4 uger
  • Bryder loppens livscyklus 2 steder
  • Mindsker risikoen for at loppeproblemerne genopstår

Husk at behandle alle husstandens hunde og katte. Ubehandlede dyr kan bringe nye lopper indenfor, og så vil problemet fortsætte. Hvis du behandler din hund regelmæssigt, vil du for det meste helt kunne undgå, at den får lopper.

Sådan gør du

Når du behandler din hund med Advantage® skal den stå op under påføring. Du drypper Advantage® direkte på hundens hud 1-4 steder fra skuldeblad til halerod afhængig af hundens størrelse

Hold pipetten lodret, drej og træk hætten af. Brug enden af låget til at bryde forseglingen.

Del hundens pels med fingrene, så huden bliver synlig. Dråberne fordeles fra nakke til halerod.

Sæt spidsen af pipetten på den synlige hud og tryk indholdet ud på huden. Vask hænderne efter brug.

For at Advantage® skal virke effektivt, er det vigtigt, at væsken kommer i direkte kontakt med huden og ikke i pelsen. Væsken fordeler sig selv jævnt over hele hundens overflade

Dosering

Produkt:
Advantage® vet. til hunde
Antal pipetter til hver behandling:
1 x 0,4 ml

Produkt:
Advantage® vet. til hunde
Antal pipetter til hver behandling:
1 x 1,0 ml

Produkt:
Advantage® vet. til hunde
Antal pipetter til hver behandling:
1 x 2,5 ml

Produkt:
Advantage® vet. til hunde
Antal pipetter til hver behandling:
1 x 4,0 ml

Produkt:
Advantage® vet. til hunde Antal pipetter til hver behandling:
2 x 4,0 ml

Én pakning indeholder 4 behandlinger (4 pipetter) og hver behandling forebygger yderligere loppeangreb i 4 uger.

Værd at vide

Advantage® forbliver effektiv selvom hunden bliver våd f.eks. efter heftig regn eller svømning. Ved hyppig svømning eller vask kan genbehandling hyppigere end hver 4. uge blive nødvendig afhængig af forekomsten af lopper i omgivelserne.

Advantage®vet. til hund og kat, 100mg/ml kutanopløsning (imidacloprid)

Indikation: Til forebyggelse og behandling af lopper på hunde og katte samt til behandling af pelslus (Trichodectes canis) på hunde. Lopper på hunde dør indenfor 1 døgn efter behandling. Præparatet kan anvendes mod loppebetinget allergisk dermatitis som en del af behandlingsstrategien.

Dosering hund: Under 4 kg: 1 pipette a 0,4 ml; 4 – 10 kg: 1 pipette a 1,0 ml; 10 – 25 kg: 1 pipette a 2,5 ml; 25 – 40 kg: 1 pipette a 4,0 ml, 40 kg og derover: 2 pipetter a 4,0 ml. En behandling forebygger yderligere loppeangreb i 4 uger.
Dosering kat: Under 4 kg: 1 pipette a 0,4 ml; 4 kg og derover: 1 pipette a 0,8 ml. En behandling forebygger yderligere loppeangreb i 3-4 uger.

Kontraindikationer: Diende hvalpe og killinger under 8 uger behandles ikke. Bør ikke anvendes til dyr med kendt overfølsomhed over for imidacloprid eller nogen af hjælpestofferne.

Forsigtighedsregler: Til udvortes brug. Må ikke gives oralt. Undgå at pipettens indhold kommer i kontakt med øjne eller mund på dyret. Tillad ikke nyligt behandlede dyr at slikke på hinanden. Vask hænderne grundigt efter behandling af dyret. Ved spild på huden vask med vand og sæbe. Personer med kendt hudoverfølsomhed kan være følsomme for lægemidlet. Undgå at få produktet i mund og øjne. Spis, drik og ryg ikke under påføringen.

Bivirkninger: Præparatet smager bittert, og spytsekretion kan lejlighedsvist forekomme, hvis dyret slikker på applikationsstedet umiddelbart efter behandling. Dette er ikke tegn på forgiftning og forsvinder indenfor nogle minutter uden behandling. I meget sjældne tilfælde kan hudreaktioner så som hårtab, rødmen af huden, kløen og sår opstå. Nervøsitet og desorientering kan også forekomme. Savlen og nervøse tegn så som ataxi, tremor og depression har været observeret.

Andre informationer: Opløsningsmidlet i Advantage® vet. kan forårsage pletter på visse materialer, såsom plast, læder, tekstiler og behandlede overflader. Lad derfor væsken tørre, inden kontakt med disse materialer tillades. For yderligere information læs indlægssedlen.

Pakninger: Advantage®vet. pakninger med 4 pipetter. Til kat 0,4 ml – 0,8 ml. Til hund 0,4 ml – 1,0 ml – 2,5 ml – 4,0 ml.

Bayer A/S, Animal Health, Tel. 4523 5000, vet.info@bayer.com

Advantage® produktresumé

Advantage® vet. kutan opløsning til hund og kat (imidacloprid)

Indikation: Til forebyggelse og behandling af lopper på hunde og katte samt til behandling af pelslus (Trichodectes canis) på hunde. Lopper på hunde dør indenfor 1 døgn efter behandling. En behandling forebygger yderligere loppeangreb i 4 uger. Præparatet kan anvendes mod loppebetinget allergisk dermatitis som en del af behandlingsstrategien..

Dosering hund: Under 4 kg: 1 pipette a 0,4 ml; 4 - 10 kg: 1 pipette a 1,0 ml; 10 - 25 kg: 1 pipette a 2,5 ml; 25 - 40 kg: 1 pipette a 4,0 ml; over 40 kg: 2 pipetter a 4,0 ml. En behandling forebygger yderligere loppeangreb i 4 uger.

Dosering kat: Under 4 kg: 1 pipette a 0,4 ml; 4 kg og derover: 1 pipette a 0,8 ml. En behandling forebygger yderligere loppeangreb i 3-4 uger.

Kontraindikationer: Diende hvalpe og killinger under 8 uger behandles ikke. Bør ikke anvendes til dyr med kendt overfølsomhed over for imidacloprid eller nogen af hjælpestofferne.

Forsigtighedsregler: Til udvortes brug. Må ikke gives oralt. Undgå at pipettens indhold kommer i kontakt med øjne eller mund på dyret. Tillad ikke nyligt behandlede dyr at slikke på hinanden. Vask hænderne grundigt efter behandling af dyr. Ved spild på huden vask med vand og sæbe. Personer med kendt hudoverfølsomhed kan være følsomme for lægemidlet. Undgå at få produktet i mund og øjne. Spis, drik og ryg ikke under påføringen.

Bivirkninger: Præparatet smager bittert, og spytsekretion kan lejlighedsvist forekomme, hvis dyret slikker på applikationsstedet umiddelbart efter behandling. Dette er ikke tegn på forgiftning og forsvinder indenfor nogle minutter uden behandling. I meget sjældne tilfælde kan hudreaktioner så som hårtab, rødmen af huden, kløen og sår opstå. Nervøsitet og desorientering kan også forekomme. Savlen og nervøse tegn så som ataxi, tremor og depression har været observeret.

Andre informationer: Opløsningsmidlet i Advantage® vet. kan forårsage pletter på visse materialer, såsom plast, læder, tekstiler og behandlede overflader. Lad derfor væsken tørre, inden kontakt med disse materialer tillades. For yderligere information læs indlægssedlen.

Pakninger: Advantage® vet. pakninger med 4 pipetter. Til kat 0,4 ml - 0,8 ml. Til hund 0,4 ml - 1,0 ml - 2,5 ml – 4,0 ml.

Bayer A/S, Animal Health, Tel. 4523 5000, vet.info@bayer.com. Maj 2015.