Tryghed og fuld tilfredshed er lige så vigtigt for os, som det er for dig.
Derfor tilbyder vi nu tilfredshedsgaranti. Hvis du mod forventning ikke er tilfreds med Advantage, refunderer vi udgifterne.
Læs reglerne nedenfor og udfyld kontaktformularen, så bliver du ringet op af en Advantage specialist, indenfor 24 timer (mandag-fredag).

Jeg accepterer behandlingen af mine personlige data samt reglerne som beskrevet nedenfor


SÅDAN GØR DU

 1. Udfyld kontaktformularen her på siden, senest 4 måneder efter købsdatoen på din kvittering
 2. Du vil blive kontaktet af en Advantage-specialist indenfor 24 timer (mandag-fredag)
 3. Derefter vil du blive bedt om at indsende følgende oplysninger:
  a. Din Advantage pakning med eventuelle ubrugte pipetter
  b. Din originale købskvittering med markering af produkt, pris og købsdato
  c. Forklaring på hvorfor du ikke er fuldt tilfreds med produktet
  d. Dit fulde navn, adresse, telefonnummer og e-mail adresse
  e. Dine oplysninger om bankens navn, registreringsnummer og kontonummer, til brug for overførsel af købspris og porto efter Post Danmarks regler

Brevet sendes med almindelig frankering efter Post Danmarks portoregler
til: Lysholm Reklamebureau A/S, Park Allé 290, 1, 2605 Brøndby, Mærket:
Advantage–garanti.

Bayer A/S, Animal Health yder fuld tilfredshed eller pengene tilbage på Advantage® pakninger. Ved
utilfredshed med effekten på lopper, gælder dette såfremt du har brugt 3 ud af i alt 4 pipetter på din kat
eller hund, der dermed har været behandlet i en periode af 3 på hinanden følgende måneder.

 

Regler

For at være berettiget til refundering, skal alle kampagneregler overholdes. Kampagnen er kun gældende for produkter købt i Danmark og for personer, som er fyldt 18 år.

Brevet med indhold i henhold til krav, som beskrevet under ”Sådan gør du”, skal indsendes senest 4 måneder efter købsdatoen i henhold til kvitteringen. Bayer A/S tager ikke ansvar for breve, der af en eller anden årsag, ikke kommer frem eller ankommer for sent i henhold til beskrevne krav.

Alle deltagere accepterer at blive kontaktet af Bayer A/S enten pr. mail eller telefon, såfremt det vurderes, at begrundelsen/forklaringen på utilfredsheden skal uddybes eller at Bayer A/S kan bidrage med yderligere rådgivning omkring loppebekæmpelse.

Bayer A/S er forpligtet ved lovgivning til at registrere og om muligt følge op på alle bivirkninger, som de bliver bekendt med. Bivirkningerne indrapporteres til sundhedsmyndighederne. Alle bivirkningsindberetninger bliver anonymiseret og alle informationer behandles fortroligt.

Refusionsudbetalingen er begrænset til 1 gang per husstand/postadresse.

Alle berettigede deltagere, får refunderet den indkøbspris, som er betalt i henhold til den medsendte originale kvittering, samt porto gældende Post Danmarks regler, dog maks. 254 kr.

Pengene indsættes på det kontonummer, der er oplyst i brevet. Bayer A/S påtager sig intet ansvar for forkerte oplysninger angivet i brevet.

Deltagelse indebærer deltagerens betingelsesløse accept af de officielle regler.

Databeskyttelse: Bayer A/S er ansvarlige for behandling af indsendte oplysninger. Oplysningerne benyttes kun til behandling af krav på garantien, kontakt ifm. uddybning af utilfredshed eller rådgivning samt evt. bi-virkningsregistrering. Grundlaget for behandlingen af personoplysningerne er aftaleforholdet knyttet til krav efter garantien. Alt data lagres i tre år og bliver derefter slettet. Du har ret til at få indblik i oplysningerne og til at rette og slette de oplysninger, der lagres i vores system. Send en mail til Bayer A/S på adressen databeskyttelse@bayer.com

Medarbejdere hos Bayer A/S og deres pårørende er ikke berettigede til at deltage i kampagnen.

Advantage® tilfredshedskampagne er arrangeret af Bayer A/S, Animal Health, Arne Jacobsens Allé 13, 6. DK-2300 København S. I tilfælde af spørgsmål, kontakt da Bayer A/S, Animal Health pr. mail: lotte.jessen@bayer.com eller telefon: +45 4523 5000.

Advantage® produktresumé

Advantage® vet. kutan opløsning til hund og kat (imidacloprid)

Indikation: Til forebyggelse og behandling af lopper på hunde og katte samt til behandling af pelslus (Trichodectes canis) på hunde. Lopper på hunde dør indenfor 1 døgn efter behandling. En behandling forebygger yderligere loppeangreb i 4 uger. Præparatet kan anvendes mod loppebetinget allergisk dermatitis som en del af behandlingsstrategien..

Dosering hund: Under 4 kg: 1 pipette a 0,4 ml; 4 - 10 kg: 1 pipette a 1,0 ml; 10 - 25 kg: 1 pipette a 2,5 ml; 25 - 40 kg: 1 pipette a 4,0 ml; over 40 kg: 2 pipetter a 4,0 ml. En behandling forebygger yderligere loppeangreb i 4 uger.

Dosering kat: Under 4 kg: 1 pipette a 0,4 ml; 4 kg og derover: 1 pipette a 0,8 ml. En behandling forebygger yderligere loppeangreb i 3-4 uger.

Kontraindikationer: Diende hvalpe og killinger under 8 uger behandles ikke. Bør ikke anvendes til dyr med kendt overfølsomhed over for imidacloprid eller nogen af hjælpestofferne.

Forsigtighedsregler: Til udvortes brug. Må ikke gives oralt. Undgå at pipettens indhold kommer i kontakt med øjne eller mund på dyret. Tillad ikke nyligt behandlede dyr at slikke på hinanden. Vask hænderne grundigt efter behandling af dyr. Ved spild på huden vask med vand og sæbe. Personer med kendt hudoverfølsomhed kan være følsomme for lægemidlet. Undgå at få produktet i mund og øjne. Spis, drik og ryg ikke under påføringen.

Bivirkninger: Præparatet smager bittert, og spytsekretion kan lejlighedsvist forekomme, hvis dyret slikker på applikationsstedet umiddelbart efter behandling. Dette er ikke tegn på forgiftning og forsvinder indenfor nogle minutter uden behandling. I meget sjældne tilfælde kan hudreaktioner så som hårtab, rødmen af huden, kløen og sår opstå. Nervøsitet og desorientering kan også forekomme. Savlen og nervøse tegn så som ataxi, tremor og depression har været observeret.

Andre informationer: Opløsningsmidlet i Advantage® vet. kan forårsage pletter på visse materialer, såsom plast, læder, tekstiler og behandlede overflader. Lad derfor væsken tørre, inden kontakt med disse materialer tillades. For yderligere information læs indlægssedlen.

Pakninger: Advantage® vet. pakninger med 4 pipetter. Til kat 0,4 ml - 0,8 ml. Til hund 0,4 ml - 1,0 ml - 2,5 ml – 4,0 ml.

Bayer A/S, Animal Health, Tel. 4523 5000, vet.info@bayer.com. Maj 2015.