Når din kat eller hund færdes i naturen og er sammen med andre dyr, risikerer den at blive angrebet af lopper. Loppen er en meget almindeligt forekommende parasit, og den lille blodsuger kan give dine kæledyr problemer som kløe, loppeallergi, bændelorm, hårtab og hudbetændelse.

Advantage® behandler og beskytter

Dræber
lopperne inden
for et døgn

Effektivt i op til
4 uger

Bryder loppens
livscyklusBryder loppens livscyklus

Advantage® dræber både de voksne lopper på dyret og loppelarverne i dyrets omgivelser. På den måde brydes loppens livscyklus 2 steder og det formindsker risikoen for, at loppeproblemerne genopstår – både på dit kæledyr og i dets omgivelser.

Enkelt at bruge

Når du giver dit kæledyr Advantage®, skal du blot dele pelsen med fingrene og dryppe væsken direkte på dyrets hud. Advantage® fordeler sig selv jævnt over hele dyrets overflade gennem hudens fedtlag.

Et højt sikkerhedsniveau

Advantage® indeholder det aktive stof imidacloprid, som virker på specielle områder i loppens nervesystem. Disse områder er anderledes hos lopper end hos varmblodede dyr, og derfor har Advantage® et højt sikkerhedsniveau for såvel mennesker som vores hunde og katte.

Her kan du købe Advantage®

Advantage® forhandles hos dyrlægen, apoteker, dyrehandlere og lign. samt udvalgte Matas butikker og webshops.

Find din nærmeste forhandler her »

Advantage® produktresumé

Advantage® vet. kutan opløsning til hund og kat (imidacloprid)

Indikation: Til forebyggelse og behandling af lopper på hunde og katte samt til behandling af pelslus (Trichodectes canis) på hunde. Lopper på hunde dør indenfor 1 døgn efter behandling. En behandling forebygger yderligere loppeangreb i 4 uger. Præparatet kan anvendes mod loppebetinget allergisk dermatitis som en del af behandlingsstrategien..

Dosering hund: Under 4 kg: 1 pipette a 0,4 ml; 4 - 10 kg: 1 pipette a 1,0 ml; 10 - 25 kg: 1 pipette a 2,5 ml; 25 - 40 kg: 1 pipette a 4,0 ml; over 40 kg: 2 pipetter a 4,0 ml. En behandling forebygger yderligere loppeangreb i 4 uger.

Dosering kat: Under 4 kg: 1 pipette a 0,4 ml; 4 kg og derover: 1 pipette a 0,8 ml. En behandling forebygger yderligere loppeangreb i 3-4 uger.

Kontraindikationer: Diende hvalpe og killinger under 8 uger behandles ikke. Bør ikke anvendes til dyr med kendt overfølsomhed over for imidacloprid eller nogen af hjælpestofferne.

Forsigtighedsregler: Til udvortes brug. Må ikke gives oralt. Undgå at pipettens indhold kommer i kontakt med øjne eller mund på dyret. Tillad ikke nyligt behandlede dyr at slikke på hinanden. Vask hænderne grundigt efter behandling af dyr. Ved spild på huden vask med vand og sæbe. Personer med kendt hudoverfølsomhed kan være følsomme for lægemidlet. Undgå at få produktet i mund og øjne. Spis, drik og ryg ikke under påføringen.

Bivirkninger: Præparatet smager bittert, og spytsekretion kan lejlighedsvist forekomme, hvis dyret slikker på applikationsstedet umiddelbart efter behandling. Dette er ikke tegn på forgiftning og forsvinder indenfor nogle minutter uden behandling. I meget sjældne tilfælde kan hudreaktioner så som hårtab, rødmen af huden, kløen og sår opstå. Nervøsitet og desorientering kan også forekomme. Savlen og nervøse tegn så som ataxi, tremor og depression har været observeret.

Andre informationer: Opløsningsmidlet i Advantage® vet. kan forårsage pletter på visse materialer, såsom plast, læder, tekstiler og behandlede overflader. Lad derfor væsken tørre, inden kontakt med disse materialer tillades. For yderligere information læs indlægssedlen.

Pakninger: Advantage® vet. pakninger med 4 pipetter. Til kat 0,4 ml - 0,8 ml. Til hund 0,4 ml - 1,0 ml - 2,5 ml – 4,0 ml.

Bayer A/S, Animal Health, Tel. 4523 5000, vet.info@bayer.com. Maj 2015.